Dienstverleningen

Deze pagina bevat onze wetenschappelijke dienstverlening (studieverblijven, adviesverlening, editoriaat, (lees)commissies en werkgroepen) en maatschappelijke dienstverlening (managementfuncties binnen universitaire setting, functies binnen vakdomein, inzet in facultaire en universitaire structuren en publieke voordrachten).

  • Categorie: _(b2) Functies binnen Vakdomein

Redactielid tijdschrift Be Perpared

Datum: 27 nov 2016 - final

Die Keure lanceert nieuw magazine: Be Prepared, het 1ste multidisciplinaire tweetalige magazine over crisisbeheer en noodplanning in België. Evelien De Pauw maakt deel uit van het editorial board. 

Lees meer

Easton, M.: Sinds 2003 actief binnen de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van het Centrum voor Politiestudies (CPS)

Datum: 1 jan 2003 - final

2007-2010: voorzitter Academisch Platform in de schoot van het CPS. Het Academisch Platform bood academici een platform aan van waaruit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en projecten op vraag of op eigen initiatief konden ontwikkeld worden met betrekking tot de relatie tussen de politie en de samenleving. Bij de kick-off vergadering bestond het Academisch Platform uit 18 leden die gelieerd waren aan universiteiten en hogescholen in Vlaanderen en Nederland.

2007-2009: vice-voorzitter van het Centrum voor Politiestudies.

Sinds 2010: coördinator onderzoeksbevordering.

zie www.politiestudies.be

Lees meer