Dienstverleningen

Deze pagina bevat onze wetenschappelijke dienstverlening (studieverblijven, adviesverlening, editoriaat, (lees)commissies en werkgroepen) en maatschappelijke dienstverlening (managementfuncties binnen universitaire setting, functies binnen vakdomein, inzet in facultaire en universitaire structuren en publieke voordrachten).

  • Categorie: (a) wetenschappelijke dienstverlening (met betrekking tot de te begeven functie) : wetenschappelijke adviesverlening, lidmaatschap van wetenschappelijke commissies, editoriaat wetenschappelijke tijdschriften, e.d.m.

Lieselot Bisschop is Assistant Editor for the European Journal of Policing Studies

Datum: 1 jan 2013 - final

The European Journal of Policing Studies focuses on issues that are of interest to the police and other actors in policing, and that shape (the future of) policing.  The Journal now has an open call for papers! Authors are invited to submit papers on topical discussions on policing, a state of affairs with regard to policing issues in specific regions, or on recent (empirical) research. Please visit www.maklu-online.eu for further information or contact us at policingstudies@gmail.com.

Lees meer