Dienstverleningen 2003

Deze pagina bevat onze wetenschappelijke dienstverlening (studieverblijven, adviesverlening, editoriaat, (lees)commissies en werkgroepen) en maatschappelijke dienstverlening (managementfuncties binnen universitaire setting, functies binnen vakdomein, inzet in facultaire en universitaire structuren en publieke voordrachten).

Easton, M.: Sinds 2003 actief binnen de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van het Centrum voor Politiestudies (CPS)

Datum: 1 jan 2003 - final

2007-2010: voorzitter Academisch Platform in de schoot van het CPS. Het Academisch Platform bood academici een platform aan van waaruit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en projecten op vraag of op eigen initiatief konden ontwikkeld worden met betrekking tot de relatie tussen de politie en de samenleving. Bij de kick-off vergadering bestond het Academisch Platform uit 18 leden die gelieerd waren aan universiteiten en hogescholen in Vlaanderen en Nederland.

2007-2009: vice-voorzitter van het Centrum voor Politiestudies.

Sinds 2010: coördinator onderzoeksbevordering.

zie www.politiestudies.be

Lees meer