Dienstverleningen 2013

Deze pagina bevat onze wetenschappelijke dienstverlening (studieverblijven, adviesverlening, editoriaat, (lees)commissies en werkgroepen) en maatschappelijke dienstverlening (managementfuncties binnen universitaire setting, functies binnen vakdomein, inzet in facultaire en universitaire structuren en publieke voordrachten).

Presentatie over doctoraatsonderzoek in hoorzitting over illegale export van autowrakken en elektroschroot in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement op dinsdag 21 mei.

Datum: 21 mei 2013 - final

Presentatie op uitnodiging van Commissiesecretaris Johan Cuypers in de Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement, hoorzitting over de illegale export van autowrakken en elektroschroot.

Gedachtewisseling met mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur; de Heer Patrick Van Den Bossche (Agoria) en de heer Bart Palmans (Vlaamse Leefmilieu Inspectie).

De titel van de presentatie van Lieselot Bisschop betreft: Toezicht op transnationale milieucriminaliteit. Handel in e-waste als case studie

http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showAgenda.action?id=877954

Lees meer

Lieselot Bisschop is Assistant Editor for the European Journal of Policing Studies

Datum: 1 jan 2013 - final

The European Journal of Policing Studies focuses on issues that are of interest to the police and other actors in policing, and that shape (the future of) policing.  The Journal now has an open call for papers! Authors are invited to submit papers on topical discussions on policing, a state of affairs with regard to policing issues in specific regions, or on recent (empirical) research. Please visit www.maklu-online.eu for further information or contact us at policingstudies@gmail.com.

Lees meer