Dienstverleningen 2009

Deze pagina bevat onze wetenschappelijke dienstverlening (studieverblijven, adviesverlening, editoriaat, (lees)commissies en werkgroepen) en maatschappelijke dienstverlening (managementfuncties binnen universitaire setting, functies binnen vakdomein, inzet in facultaire en universitaire structuren en publieke voordrachten).

Easton, M.: Sinds 2009 Board Member EPIC (The European Police Research Institutes Collaboration).

Datum: 1 jan 2009 - in preparation

Collaboration between Police Academy of the Netherlands, Scottish Institute for Policing Research, Policing Working Group EU Society Criminology, Universities’ Police Science Institute Cardiff University, Norwegian Police University College, NO, Uppsala University, SE, The Police College of Finland, the Association of Chief Police Officers in Scotland, UK, the European Chapter of the FBI National Academy of Associates, UK, Office of Chief Researcher Scottish Government, UK.

Lees meer