Medewerker

Biografie

Brent Nelis (20) is een derdejaarsstudent Handelswetenschappen aan Universiteit Gent. In het tweede jaar van zijn opleiding werd hij geselecteerd om aan het FEB Student Excellence Programme deel te nemen. Dit is een programma voor studenten die naast hun reguliere programma willen deelnemen aan extra activiteiten als student-assistent.

In zijn persoonlijk programma werkt hij samen met professor Marleen Easton en haar team binnen de onderzoeksgroep 'Governing & Policing Security' (GaPS) rond het thema ‘Knowledge Exchange’, dit kaderend in een internationaal initiatief tussen Universiteit Gent en University of Queensland.