Disclaimer

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt de teksten en illustraties afdrukken voor privé-gebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van GaPS. U kunt citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. U kunt reproduceren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

Auteursrechtclausule

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt de teksten en illustraties afdrukken voor privé-gebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van GaPS. U kunt citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. U kunt reproduceren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

De toelating om auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren geldt enkel voor elementen op deze site waarvan GaPS de houder is van het auteursrecht. Toelating tot reproductie van materiaal waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort moet worden bekomen bij de betrokken houder van het auteursrecht.

Exoneratieclausule

De publicatie van officiële teksten (wetteksten, decreten, reglementen...) op deze website heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst, tenzij anders aangegeven. Ondanks alle inspanningen kan GaPS niet garanderen dat de informatie op deze website actueel, juist envolledig is.

GaPS is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website. Sommige documenten en multimediasequenties op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere rechtspersonen. De relevantie, de actualiteit, de juistheid en de volledigheid van dit externe informatiemateriaal kan evenmin door GaPS gegarandeerd worden en GaPS kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele irrelevantie, onjuistheid of onvolledigheid van het bedoelde externe informatiemateriaal.

GaPS kan waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten.

GaPS is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.