Nieuws

Lecture at Cornell University – Environmental governance

24 nov 2013

Op 31 oktober 2013 gaf Lieselot Bisschop een gastcollege aan Cornell University (NY, USA). Ze was uitgenodigd in het vak “Environmental governance” van Prof. Dr. Steven Wolf van het Departement Natural Resourses. Deze les focuste op het onderwerp van internationale milieuhandhaving en in het bijzonder de governance rol voor supranationale actoren en coordinerende netwerken op transnationale en zelfs globaal niveau. Studenten lazen ter voorbereiding teksten over global environmental governance (Biermann and Pattberg 2008) en over multilaterale milieu-instellingen (Iwama 2004). Lieselot gaf een overzicht van de betrokken actoren en wettelijke raamwerken voor de preventie van en controle op illegale transporten van elektronisch afval. Bijzondere aandacht ging uit naar de uitdagingen die dit meebrengt voor milieuhandhaving op transnationaal niveau.