Medewerker

Adres

Henleykaai 84
9000 Gent

Biografie

Marleen Easton is maatschappelijk assistente (1990) en sociologe (1993) en doctoreerde (2000) op een onderzoek naar de demilitarisering van de Belgische rijkswacht tussen 1940 en 1998 (VUB-FWO). Daarna is zij op het departement Sociaal-Agogisch Werk van de Hogeschool Gent als lector gestart met het doceren van (organisatie)sociologie en het oprichten van het steunpunt onderzoek & dienstverlening. Van daaruit deed zij onderzoek onder meer naar de situatie van holebi-leerkrachten, de toegankelijkheid van stadsdiensten in Gent, het profiel van de bezoekers op de REVA-beurs in Gent en de blinde vlekken in het Algemeen Welzijnswerk.

Met een voltijdse overstap naar het departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde op de Hogeschool Gent in 2003 kon ze als docent opnieuw tijd besteden aan haar onderzoeksdomein politiestudies. Ze startte de onderzoekslijn ‘Governing and Policing Security’ (GaPS) op en publiceerde en begeleidde er gedurende 10 jaar onderzoek naar community policing, politiecultuur, performantie bij de politie, effectiviteit van alternatieve straffen bij jonge veelplegers, nodale politie in de haven, beleidsvrije ruimte bij uitvoerende politieambtenaren, corruptie en integriteit, radicalisering, het (de)militariseringsvraagstuk bij politie en leger en de vervagende grenzen tussen politie en leger. Tussen 2007 en 2012 was zij bovendien vanuit de Hogeschool Gent co-directeur van de associatieonderzoeksgroep 'Governance of Security' van de Associatie Universiteit Gent wat een samenwerking inhield tussen GaPS en twee onderzoeksgroepen verbonden aan de Faculteit Rechten en Criminologie met name de onderzoeksgroep ‘Sociale Veiligheidsanalyse’ (SVA) en het ‘Institute for International Research on Criminal Policy’ (IRCP).

Sinds 1 januari 2011 is zij visiting professor aan de Rühr Universiteit in Bochum in het kader van de international master 'Criminology, Governance & Police Studies (www.macrimgov.eu) en sinds maart 2013 is zij als Associate Investigator verbonden aan de Australian Research Council Centre of Excellence in Policing and Security (www.ceps.edu.au).

Sinds 1 oktober 2013 zet zij al haar werkzaamheden verder als voltijds hoofddocent verbonden aan de Vakgroep 'Management, Innovatie en Ondernemerschap' van de Faculteit 'Economie en Bedrijfskunde' aan de Universiteit Gent. Naast haar onderzoek doceert zij binnen de opleiding Bestuurskunde de vakken ‘Seminarie Beleidsdomein Veiligheid’ (3BABK), ‘Change Management’ (MABK) en 'Governance of Security' (MABK) waarin uiteenlopende bestuurlijke vraagstukken inzake veiligheid centraal staan.

Zij is sinds 2001 actief in het Centrum voor Politiestudies waar zij instaat voor onderzoeksbevordering binnen de Raad van Bestuur en actief meewerkt aan de organisatie van studiedagen en publicaties. Sinds 2004 is zij voorzitter van de werkgroep 'Military-Police Relations' binnen de European Research Group on Military and Society (ERGOMAS). Ten slotte is zij actief in de redactieraden van de tijdschriften 'Cahiers Politiestudies' (Maklu), de boekenreeks 'Het Groene Gras' (Boom), de boekenreeks 'Governance of Security Research Paper Series' (Maklu), het Nederlandse tijdschrift 'Secondant' en is zij sinds 2008 hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Orde van de Dag’ (Kluwer). Sinds het najaar 2013 is zij lid van de Editorial Board van het tijdschrift 'Policing and Society : An International Journal of Research and Policy'.