Publicatie:


Dormaels, A., & Easton, M. (2011). ‘Bubbles of security’ in het stedelijk veiligheidsbeleid @be Marktdag, Nederlandse Vereniging voor Kriminologie, Kamerlingh Onnes Gebouw, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, 16 -17 juni 2011

Datum: 1 jan 2011
Status: published
Auteurs: