Onderzoek:


Easton, M. (15-17 november 2000). Moderatieopdracht tijdens internationale conferentie over “Community Policing and Public Order Policing: An Integrated Approach”, georganiseerd door de Rijkswacht te Brussel. (op uitnodiging)

Start: 15 nov 2000
Eind: 17 nov 2000
Status: final
Categorie: lezingen aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen (op uitnodiging)
Medewerkers: