Onderzoek:


Easton, M. (2008). Promotor ‘Een vergelijkend onderzoek naar beleidsvrijheid en sturing. Uitgevoerd in samenwerking met Prof. dr. P. Ponsaers (UGent), Prof. Dr. A. Cachet (Erasmus, Nl), Prof dr. A.B. Ringeling (Erasmus, Nl), Dr. E. J. van der Torre (COT, Nl) & Prof dr. P. Tops (Politieacademie, Nl). Opdrachtgever: COT - Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement (NL), in opdracht van Programma Politie en Wetenschap, Nederland. Het onderzoek nam 19 maanden in beslag: 1 mei 2008 - 30 september

Start: 1 jan 2008
Eind: 1 jan 2008
Status: final
Categorie: Financiering onderzoek
Medewerkers: