Dienstverleningen

Deze pagina bevat onze wetenschappelijke dienstverlening (studieverblijven, adviesverlening, editoriaat, (lees)commissies en werkgroepen) en maatschappelijke dienstverlening (managementfuncties binnen universitaire setting, functies binnen vakdomein, inzet in facultaire en universitaire structuren en publieke voordrachten).

  • Categorie: (a) wetenschappelijke dienstverlening (met betrekking tot de te begeven functie) : wetenschappelijke adviesverlening, lidmaatschap van wetenschappelijke commissies, editoriaat wetenschappelijke tijdschriften, e.d.m.