Nieuws

CPS- Studienamiddag ‘discretionaire ruimte’, 26 september 2013, Zebrastraat, Gent

11 okt 2013

Dr. Fien Gilleir publiceert haar proefschrift bij Maklu en organiseert in samenwerking met het Centrum voor Politiestudies een studiedag over "Discretionaire ruimte bij uitvoerende politieambtenaren" in Gent, onder voorzitterschap van Prof. dr. Marleen Easton. De bevindingen van haar proefschrift over eerstelijnspolitiewerk in België werden tegen het licht gehouden door de heer Edward van der Torre, Lectoraat Gebiedsgebonden Politie, Politieacademie Nederland, die voornamelijk het vergelijkend perspectief met Nederland in de verf zette. Deze studienamiddag was tevens opgevat als een discussieforum. Animatoren Stanny De Vlieger, Gerechtelijk Directeur Federale Politie Antwerpen en Karin Vanhooren, beleidsmedewerker Politiezone Gent, reflecteerden vanuit hun expertise over het spanningsveld sturing en uitvoering en leverden achtereenvolgens deskundige inbreng over een aantal specifieke thema’s, hetgeen naderhand uitmondde in een debat met het aanwezige publiek.

Beelden

foto_1.JPGfoto_2.JPGfoto_3.JPGfoto_4.JPG