Nieuws

Debatavond 'Schaalveranderingen bij politie'

24 apr 2012

Op maandag 23 april 2012 modereerde Marleen Easton een debat over de schaalveranderingen bij politie, georganiseerd door het Centrum voor Politiestudies in de Raadzaal van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Jos Schepers, korpschef van de politiezone Maasmechelen-Lanaken en Lodewijk Gunther Moor van de Nederlandse Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie brachten elk hun verhaal waarna er over deelaspecten meningen zijn uitgewisseld onder de aanwezigen.

 

Jos Schepers lichtte de kroniek toe van het fusietraject van de politiezone Maasmechelen en de politiezone Lanaken. Het is een traject dat op vrijwillige basis en ‘bottom-up’ vorm kreeg en ruim 2 jaar in beslag heeft genomen. In zijn toelichting besteedde Korpschef Schepers uitgebreid aandacht aan de organisatie van het fusietraject, de fasen van het proces en zijn ervaringen met de complexiteit van dit veranderingsproces.

Lodewijk Gunther Moor gaf de aanwezigen zijn visie op de plannen voor een Nationale Politie in Nederland dat ‘top-down’ vorm kreeg. Zijn titel ‘kanttekeningen tegen de stroom in’ genereerden kritische reflecties. Hij kaartte zowel valkuilen in de maatschappelijke en bestuurlijke inbedding van het nieuwe politiebestel als het gebrek aan ‘checks & balances’ aan.

Het mag duidelijk zijn dat het in beide gevallen gaat om een veranderingsproces dat een schaalvergroting inhoudt, dat zich weliswaar op een ander niveau bevindt. Terwijl het in Nederland gaat over een fundamentele herziening van het politiebestel, betreft het in België een herschikking op het niveau van de lokale politiezones. Uit de gesprekken is niettemin duidelijk naar voor gekomen dat financiële besparingen aan de basis ligt van beide veranderingsprocessen die elk een eigen context, proces en operationele implicaties kennen. Er is tegelijkertijd enige terughoudendheid op te merken in het debat. De vraag duikt immers op welke impact het ontslag van de Nederlandse regering Rutte (net op de dag van het debat) zal genereren voor de keuze die in Nederland is gemaakt voor een Nationale Politie. Of de lokale verkiezingen in België in oktober 2012 door de aanstelling van nieuwe burgemeesters en mogelijks nieuwe vormen van vrijwillige samenwerking tot bijkomende fusies zal leiden is eveneens koffiedik kijken. A story to be continued? 

Leestip: themanummer ‘Schalen en Bestellen’ www.ordevandedag.be

Beelden

Panelleden_debat_CPS_230412.JPG