Publicatie:


Vande Walle G., Case-study binnen de organisatiecriminologie in: T. Decorte en D. Zaítch (eds), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie, Leuven, Acco, 2009.

Datum: 1 jan 2009
Status: published
Auteurs: