Publicatie:


Vande Walle G., (2006). Geschillenbeslechting bij slachtofferschap van ondernemingscriminaliteit. Een casestudy van de farmaceutische sector, Verslagboek van de vormingscyclus Update in de Criminologie III – het slachtoffer van criminaliteit. Tussen perceptie en realiteit i.s.m Gandaius Permanente Vorming, Antwerpen, Kluwer.

Datum: 1 jan 2006
Status: published
Auteurs: