Nieuws

INTERPOL Pollution Crime Working Group

24 nov 2013

Op 6 November 2013 organiseerden INTERPOL en UNEP gezamenlijk de eerste Internationale Conferentie over milieu-compliance en handhaving in Nairobi, Kenia. Deze conferentie bracht leidinggevende van nationale handhavingsinstanties, ministeries, bedrijven en NGOs rond de tafel. Onderwerpen als de recente ontwikkelingen inzake schendingen van milieuwetgeving en de impact ervan op doorzame ontwikkeling werden besproken. De conferentie focuste ook op de implementatie van reeds overeengekomen milieudoelstellingen en de impact van nieuwe en bestaande tools om de milieurechtovertredingen tegen te gaan. De aanwezigen stelden ook een lijst van actiepunten op.

Voorafgaand aan de UNEP-INTERPOL conferentie kwamen de Interpol werkgroepen over Pollution Crime, Wildlife Crime and Fisheries Crime bijeen in Nairobi. Lieselot Bisschop was er gevraagd de resultaten van haar onderzoek naar de illegale handel in e-waste toe te lichten aan de Interpol Working Group on Pollution Crime. Deze werkgroep brengt vertegenwoordigers van politieorganisaties en milieuhandhavingsinstanties, NGOs en bedrijven rond de tafels. Deze werkgroep focusts op fenomenen die de milieukwaliteit beinvloeden zoals bijvoorbeeld de illegale handel en dumpen van afval. Lieselots presentatie was getiteld “Go with the E-waste Flow: Environmental Governance in a European Trade Hub” en informeerde de aanwezigen over de omvang, schade en sociale organisatie van de illegale handel in e-waste. De klemtoon lag echter vooral op de sterktes en uitdagingen die inherent zijn aan de preventie en controle van (illegale) stromen van elektronisch afval.

Voor meer informatie, ga naar http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Events/Meetings/INTERPOL-Environmental-Compliance-and-Enforcement-Events-2013

Beelden

IMG_3140.JPGIMG_3141.JPG