Nieuws

Gaps-bijdrage Orde van de Dag, Noodhulp en -planning: op zoek naar oplossingen voor enkele spanningsvelden bij het beheer van no

1 okt 2013

In het meest recente septembernummer van Orde van De Dag wordt stilgestaan bij de complexe rol en bevoegdheden van burgemeesters bij crisisbeheersing. Gewoonlijk klinkt na rampen, zoals die in Wetteren, felle kritiek op de Belgische aanpak van noodsituaties. Vaak volgt de algemene uitspraak dat het 'in het buitenland beter is geregeld.' Daarom wordt op zoek gegaan naar de rol(len) die burgemeesters vervullen tijdens het beheer van noodsituaties.  Verschillende Gaps-leden, Prof. Dr. Marleen Easton, Drs. Arne Dormaels en Jeffrey Vincent hebben een actieve bijdrage (locomotieftekst & reactietekst) aan dit themanummer geleverd