Research:


Vincent, J. (8 mei 2012). “Verslaggver workshop Organisatiebeheersing in kleine en middelgrote zone”. at CPS-studiedag: Organisatiebeheersing of beheerst worden door de organisatie: een dilemma voor de politiemanager? Provinciehuis Hasselt

Start: 8 May 2012
End: 8 Jun 2012
Status: final
Category: Actieve bijdrage op internationale congressen, symposia
Users: