Research:


Bisschop, L. (2010 July 2nd). Transnationale milieucriminaliteit en governance of environmental flows: (on)ontgonnen theoretisch en empirisch terrein? Paper presented at the NVK Congres 2010 "Financiële criminaliteit" - Nederlandse Vereniging voor Criminologie, Leiden, Netherlands.

Start: 1 Jul 2010
End: 2 Jul 2010
Status: final
Category: Actieve bijdrage op nationale congressen en symposia
Users: