Research:


Easton, M. (16 oktober 2008). Deelnemer aan rondetafelgesprek op International Seminar : Police education and training in Belgium: on the way to Bologna? . Donderdag 16 oktober 2008 – Egmont Palace, Brussels. Organisator : Centrum voor Politiestudies. (op uitnodiging)

Start: 16 Oct 2008
End: 16 Oct 2008
Status: final
Category: Actieve bijdrage op nationale congressen en symposia
Users: