Publication:


Vande Walle G., Verhage A., Enhus E. & Ponsaers P. (2006). Klachten voorkomen door klachten te behandelen: naar een vernieuwd model van klachtenbehandeling binnen de rechterlijke orde, Panopticon, 2006, 27, 5, 23-42.

Date: 1 Jan 2006
Status: published
Authors: