Publication:


Easton, M. (2001). Onderzoeksrapport ‘Enquêtering (N=750) bezoekers REVA (Revalidatie)-beurs Gent. In opdracht Raad van Beheer REVA, Zellik.

Date: 1 Jan 2001
Status: published
Authors: