Onderzoek

Deze pagina bevat een overzicht van onze actieve bijdragen en/of organisatie van (inter)nationale conferenties, lezingen op universiteiten en wetenschappelijke instellingen (al dan niet op uitnodiging), gefinancierde onderzoeken en promotorschap van doctoraten en proefschriften.

Easton, M. (2010). Co-promotor Onderzoek ‘Hoofdcommissarissen in ontwikkeling. Een onderzoek naar competentieontwikkeling bij politieleiders’. Promotor: Prof. dr. Sofie De Kimpe (VUB), Prof. dr. Willy Bruggeman (Benelux Instituut), Prof. dr. Jeroen Maesschalck (KULeuven). Onderzoek uitgevoerd in opdracht van FOD Binnenlandse Zaken, Directie Veiligheid & Preventie. Onderzoekster Lieselot Bisschop was tewerkgesteld op het Centrum voor Politiestudies en voerde het onderzoek (12 maanden)

Lees meer

Easton, M. (2010). Co-promotor ‘Politie en Sociaal Werk: een Moeilijke Ontmoeting? Onderzoek naar de werking van de sociale politie ten aanzien van minderjarigen vanuit het hulp – recht debat’ (3 jaar full-time onderzoeker). Promotor : Didier Rynaert (Dept. Sociaal Agogisch Werk, Hogeschool Gent) & co-promotor Rudi Roose (Sociale Agogiek, Ugent). Opdrachtgever : Onderzoeksraad Hogeschool Gent. Onderzoeker : Jorgen Bruggeman. Looptijd : 1 juni 2010- eind mei 2013. (lopend onderzoek)

Lees meer

Easton, M. (2010). Co-promotor associatieonderzoeksproject ‘Governing the political informal economy: case study in three informal markets’ (4 jaar full-time onderzoeker). Promotor : Prof. dr. P. Ponsaers & co-promotoren dr. A. Verhage & dr. G. Vande Walle. Opdrachtgever : Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) – Associatieonderzoeksproject. Internationale ondersteuning vanuit het GERN-netwerk van Prof. dr. J. Shapland (Sheffield University, UK), Prof. dr. P. Saitta (Univ of Palermo, Italy). Onderzoeke

Lees meer