Onderzoek:


Vande Walle G., Cameratoezicht binnen het lokaal veiligheidsbeleid: doelstellingen, effecten, succesfactoren en evaluatie. Week van de Integrale Veiligheid, Directie Lokale Integrale Veiligheid, 27 - 30 juni 2011.

Start: 27 jun 2011
Eind: 30 jun 2011
Status: final
Categorie: Nationale congressen en symposia
Medewerkers: