Medewerker

Adres

Henleykaai, 84
9000 Gent

Biografie

Evelien De Pauw is maatschappelijk werker (2001) en criminoloog (2004) en begon haar carrière als onderzoekster aan de Gentse Universiteit, vakgroep strafrecht en criminologie. In 2006 begon ze als onderzoeker en docent aan de Vives Hogeschool Kortrijk. Ze doceerde binnen de bacheloropleiding Maatschappelijke Veiligheid en was er hoofd van de onderzoeksgroep ‘Maatschappij & Veiligheid’. Haar onderzoek concentreerde zich op de thema’s integrale veiligheid, veiligheidsnetwerken,de impact van technologie op policing strategieën en de acceptatie van surveillance technologie. 

Sinds februari 2016 is Evelien assistent binnen de onderzoeksgroep  ‘Governing and Policing Security’ (GaPS). Ze werkt er aan een doctoraatsonderzoek met als titel: ‘Het beheer van veiligheid binnen een massa event. Een dieptestudie naar de betekenisgeving, beslissingsprocessen en dynamieken in het veiligheidsnetwerk.’

Verder is Evelien nog verbonden als gastdocent aan de Vives Hogeschool. Ze doceert er het vak ‘Technologie & Veiligheid’. Ze is tevens lid van de Raad van Bestuur van het CPS (Centre for Policing and Security) waar ze de onderzoekslijn evenementen- en crisisbeheer en publiek private samenwerking piloteerd. Ook is ze lid van de raad van bestuur van INNOS (Innovation Centre of Security). Tot slot is ze lid van de redactie van het vaktijdschrift  ‘Be Perepared’, Die Keure.

Activiteiten

Lid redactieraad tijdschrift ‘Be Perpared’, Die Keure, tijdschrift rond noodbeheer en interventieplanning. 

Lid Raad van Bestuur INNOS

Lid Raad van Bestuur, CPS. Piloot studielijn, evenementen en crisisbeheer en publiek private samenwerking 

Conferenties

Verschuere, B. & De Pauw, E. (2016). Geëngageerde burgers, nodig, nuttig of lastig? Workshop N-Lab seminarie, Monasterium Poortackere, Gent, 27 oktober 2016.

De Pauw, Evelien. “INTERVENTION 2.0. Reflections on the Implementation of Technology by Police and Firefighters.” European Police Institutes Consortium. 2016. 1–23.

De Pauw, Evelien. “Policing Antwerp & Brussels: Two of a Kind?” 16he Annual Meeting of the European Society of Criminology. 2016.

De Pauw, Evelien, & Arne Dormaels. “The Implementation of Technology Within Police Forces and Fire Departments, a Win Win Situation?” 16he Annual Meeting of the European Society of Criminology. 2016. 

Onderwijservaring

Voormalig docent Vives Hogeschool, Kortrijk. Vakdocent 'Preventie', 'Kwalitatieve methoden van onderzoek', 'Inleiding Integrale Veiligheidzorg', 'Methodiek Integrale Veiligheid' binnen de opleiding Bachelor Maatschappelijke Veiligheid en Criminologie (Erasmus studenten)

Momenteel gastdocent aan Vives Hogeschool voor het vak 'Technologie & Infrastructuur' (BaMV)