Easton, M. (7 december 2009). Presentatie resultaten 'Multiple Community Policing: Hoezo?' aan het directiecomité van de Politiezone Gent.

Date: 7 Dec 2009
Status: final
Category: (a1) Adviesverlening
Users: