Easton, M. (28 mei 2009). Presentatie onderzoeksresultaten "Multiple Community Policing: Hoezo?" aan de stuurgroep Criminaliteitspreventie, Programma Lokale Preventie en Veiligheid, Stad Gent.

Date: 28 May 2009
Status: final
Category: (a1) Adviesverlening
Users: